PŘI OBJEDNÁVCE NAD 500 Kč OBDRŽÍTE DÁREK ZDARMA !!!

Podmínky ochrany osobních údajů

Zásady práce s vašimi údaji

Jsme společnost Ing. Olga Kocourková, Kopeckého 1328/43, 169 00 Praha 6, IČO: 71658394, a jako správce zpracováváme vaše osobní údaje.

Provozujeme e-shop na webových stránkách https://www.surprise-box.cz/

Pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek zpracováváme některé osobní údaje.

Zpracování osobních údajů upravuje zejména zákon č. 110/2019 Sb., ve znění pozdějších předpisů, o zpracování osobních údajů, resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“)

Tyto zásady vydáváme proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné námi, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu, právní povinnosti, oprávněného zájmu, nebo uděleného souhlasu.

 

I.         Zpracování osobních údajů

A. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to zejména: Jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pobytu, doručovací adresa.

Z jakého důvodu?

Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb. 

Na základě jakého právního důvodu?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 6 měsíců od naší poslední komunikace.

 

B. Zpracování osobních údajů v případě uzavření smlouvy 

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: jméno, příjmení, adresa pobytu, doručovací adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo

Z jakého důvodu?

Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

C. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek a dalších informací o nás.

Na základě jakého právního důvodu?

Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?

5 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@surprise-box.cz.

 

II.       Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

  • provozovatel e-shopové platformy Shoptet (společnost Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395);
  • společnost podílející se na expedici zboží: Česká pošta, s.p., se sídlem Politických vězňů 909/4, Praha 1, PSČ 22599, IČ: 47114983, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl A vložka 7565;
  • společnost podílející se na expedici zboží: Zásilkovna s.r.o., se sídlem Českomoravská 2408/1a, Libeň, 190 00 Praha 9, IČ: 28408306, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl C vložka 139387;
  • společnost podílející se na expedici zboží: BeThe1 s.r.o. - služba Náš kurýr, se sídlem Nové sady 988/2, 602 00 Brno, IČ: 11965959, společnost je zapsaná u Krajského soudu v Brně, oddíl C vložka 125473;
  • společnost podílející se na expedici plateb: Shoptet a.s., se sídlem Dvořeckého 628/8, Břevnov, 169 00, Praha 6, IČ 289 35 675, společnost je zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B vložka 25 395.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

 

III.    Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů.

V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@surprise-box.cz nebo zavolejte na tel. č. 775 315 655.

 

IV.   Používání souborů cookies

Cookies jsou textové soubory obsahující malé množství informací, které se při návštěvě našich webových stránek stahují do Vašeho zařízení. Soubory cookies se následně při každé další návštěvě odesílají zpět na webovou stránku nebo jinou webovou stránku, která je rozpozná. 

Soubory cookies plní různé úlohy, například umožňují efektivní navigaci mezi webovými stránkami, zapamatování si Vašich preferencí a celkově zlepšují zkušenost uživatele. Dokážou také zajistit, aby reklamy zobrazované on-line byly lépe přizpůsobené Vaší osobě a Vaším zájmům. 

Na webových stránkách používáme následující cookies:

  • Nezbytné cookies: jsou zapotřebí k provozu webových stránek, umožňují například přihlásit se do zabezpečených částí stránek a další základní funkčnosti stránek. Tato kategorie cookies se nedá zakázat.
  • Analytické/statistické cookies: umožňují nám například rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak naši návštěvníci používají webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.
  • Reklamní cookies: používají se ke sledování preferencí a umožňují zobrazit reklamu a další obsah, které nejlépe odpovídají vašemu zájmu a online chování. Tyto soubory spouštíme pouze s Vaším předchozím souhlasem.

Upozorňujeme, že třetí strany (včetně např. poskytovatelů externích služeb) mohou rovněž používat cookies a/nebo přistupovat k údajům shromažďovaným cookies na webových stránkách.

Další informace o cookies a jejich aktuální seznam naleznete prostřednictvím jednotlivých internetových prohlížečů, nejčastěji v položce Nástroje pro vývojáře.

Souhlas může být vyjádřen prostřednictvím zaškrtávacího políčka obsaženého v tzv. cookie liště. Soubory cookies můžete i následně v nastavení svého internetového prohlížeče odmítnout či zakázat, nebo si nastavit užívání jen některých. Pokud však zakážete i zpracování technických a funkčních cookies, znemožníte tím fungování některým funkcím, které vám pomáhají. Internetový prohlížeč můžete používat též se zapnutou funkcí anonymního prohlížení, která brání ukládání údajů o navštívených webech.

Další informace o správě cookies v jednotlivých prohlížečích naleznete na následujících odkazech:

 

V.      Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány. Pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k těmto osobním údajům a informacím (účely zpracování, kategorie dotčených osobních údajů, příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích, plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby, právo podat stížnost u dozorového úřadu, veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů, Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách podle článku 46 GDPR, které se vztahují na předání). Dále máte právo na informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Výše uvedená práva můžete uplatit prostřednictvím formuláře „žádost subjektu osobních údajů“, který je součástí tohoto dokumentu. Vyplněný formulář je možné doručit následujícím způsoby:

  • prostřednictvím poštovních služeb na adresu: Ing. Olga Kocourková, Kopeckého 1328/43, 169 00 Praha 6, na emailovou adresu: info@surprise-box.cz

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

VI.   Závěrečná ustanovení

S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.

Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a. 

Je-li některé ustanovení zásad pro zpracování osobních údajů neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

Tyto podmínky jsou účinné od 24.01.2023.

  

 

VZOR PRO SESTAVENÍ ŽÁDOSTI SUBJEKTU ÚDAJŮ K UPLATNĚNÍ PRÁV:

 

ŽÁDOST SUBJEKTU ÚDAJŮ

Identifikace Subjektu údajů

Jméno a příjmení: _________________________________________________

Datum narození: _________________________________________________

Adresa: _________________________________________________

Další identifikace (e-mail, telefonní číslo,…): _______________________________

Předmět žádosti – doplní se jaké právo (níže uvedeno tučně) chce subjekt údajů využít

 

Právo na přístup

Prosím o sdělení typu osobních údajů, které o mě zpracováváte (např. údaje nutné k plnění smlouvy nebo smluv, které jsme společně uzavřeli, atd.); nebo

Prosím o sdělení všech osobních údajů, které se mě týkají, a které zpracováváte. Nepotřebuji však obdržet kopie těchto osobních údajů; nebo

Prosím o sdělení všech osobních údajů, které se mě týkají, a které zpracováváte. Žádám také o zaslání kopií těchto osobních údajů (dokumentů, které je obsahují), a to tímto způsobem:

na následující emailovou adresu: ____________________; nebo

na následující adresu: ____________________.

 

Právo na opravu

Prosím o opravu/doplnění následujících/ho osobních/ho údajů/e: ____________________________________

Aktuální znění či hodnota osobních údajů je: ____________________________________

 

Právo na výmaz

Prosím, abyste o mně dále nezpracovávali následující osobní údaje ____________ a vymazali je z vašich systémů a databází.

 

Právo na omezení zpracování (popište, jaké zpracování si přejete omezit, případně uveďte, kterých osobních údajů se má omezení týkat)

Prosím o omezení následujícího zpracování __________ (popis zpracování, které si přejete omezit) mých osobních údajů __________ (kterých osobních údajů se má omezení týkat).

 

Právo na přenositelnost

Žádám o přenos těchto/všech osobních údajů, které o mě zpracováváte, ___________________________, v následujícím formátu ________________.

Osobní údaje přeneste mně na následující emailovou adresu: ___________

NEBO

Osobní údaje přeneste přímo následujícímu novému správci:

Jméno správce: ___________________________

Adresa správce: ___________________________

Email správce: ___________________________

Telefon správce: ___________________________

 

Právo vznést námitku proti zpracování

Vznáším námitku proti následujícímu zpracování mých osobních údajů: ________________

(Pokud žádáte o výmaz/omezení zpracování a uznáme oprávněnost Vaší žádosti, budeme o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů informovat všechny příjemce, kterým byly Vaše osobní údaje zpřístupněny, s výjimkou případů, kdy by to bylo nemožné nebo by to vyžadovalo nepřiměřené úsilí. Sdělte nám, v souvislosti s Vaší žádostí o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů, zda máte zájem o informaci o takových příjemcích osobních údajů?)

Prosím, aby v souvislosti s mojí žádostí o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů, byl o mé žádosti informován každý příjemce, kterému byly mé osobní údaje zpřístupněny. Mám zájem, v souvislosti s mojí žádostí o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů o informaci o příjemcích osobních údajů.

Nemám zájem, v souvislosti s mojí žádostí o výmazu/změně/omezení zpracování osobních údajů o informování příjemců, kterým byly mé údaje zpřístupněny ani o informaci o příjemcích osobních údajů

 

Důvod žádosti

Pokud žádáte o výkon práva na výmaz, práva na omezení zpracování nebo práva vznést námitku, uveďte, prosím, zdůvodnění Vaší žádosti. Pokud tak neučiníte, nemůže být žádosti vyhověno.

__________________________________________________________________________________

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz.